Základní informace

Popis realizace poskytování služby
Domov se zvláštním režimem
Druh poskytovaných služeb
Domov se zvláštním režimem
Služba je určena především osobám se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí.

Kapacita zařízení
Celková kapacita zařízení je 16 míst.

Místo a doba poskytování služeb
1. Sociální služby jsou poskytovány na adrese:
Domov Na výsluní, Hořovice, Pražská 932
2. Doba poskytování služeb:
Domov se zvláštním režimem – celoročně nepřetržitě 24 hodin denně
Kdo služby poskytuje
Provoz a služby Domova Na Výsluní, Hořovice zajišťuje celkem 53 zaměstnanců. Organizační struktura je
rozdělena tří úseků. Úsek ředitele zajištuje právní a sociální agendu, údržbu a autoprovoz. Úsek sociálních služeb
zajištuje péči zdravotní, ošetřovatelskou, přímou obslužnou, rehabilitační a výchovnou. Úsek provozně –
ekonomický zajištuje chod domova po stránce ekonomické, personální a provozní (stravování, praní prádla). Úklid
je zajištován smluvně.

Přehled poskytovaných služeb

Ubytovací a stravovací služby
* jedno-, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, některé i s balkonem
* lůžka s antidekubitárními matracemi a nábytkem speciálně určeným pro seniory
* některé pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi
* praní a žehlení prádla je zajištěno ve vlastní prádelně
* úklid pokojů je prováděn úklidovou firmou
* moderně vybavená kuchyně připravuje 5 jídel denně
* výběr ze dvou hlavních menu
* zajištění dietního stravování
* stravování probíhá v jídelně, na pokojích případně v jiných vhodných prostorech
* k dispozici je společenská místnosti s televizí, kaple, knihovna, místnost
pro kuřáky a zahrada s altánem a lavičkami
Zdravotní a ošetřovatelské služby
* pravidelná ordinace praktického lékaře
* dle požadavků ordinace psychiatra, kožního a zubního lékaře
* vyšetření u odborných lékařů v nedalekém zdravotnickém zařízení
* aplikace injekcí, převazů, ošetřování ran
* podávání léků
* individuální rehabilitace dle ordinace lékaře
* zvýšená péče v době nemoci
* podpůrná léčba biolampou
* péče o klienta v terminálním stavu
Sociální péče:
Přímá obslužná péče
* podpora a pomoc při chůzi a pohybu, polohování
* podpora a pomoc při stravování a přijímání tekutin
* podpora a pomoc při péči o osobní hygienu a oblékání
* podpora a pomoc při úpravě lůžka a péči o prádlo
* podpora a pomoc při úklidu pokoje a osobních věcí
* podpora soběstačnosti, podpora životní aktivizace
* doprovod klienta na lékařské vyšetření
* využití moderních pomůcek – zvedací zařízení, sprchové sedáky, sprchové lůžko, schodolez
Rehabilitační a aktivizační služby
* pravidelná skupinová cvičení
* nácvik chůze, sebeobsluhy
* nácvik jemné motoriky
* cvičení s míči a thera-bandy
* cvičení na rotopedu a šlapadlech
* masáže
* dechová cvičení
* pobyt na čerstvém vzduchu
* vycházky a výlety
* doprovod k lékaři, na úřady
* malování, ruční práce
* četba, půjčování knih, společenské hry, internet
* muzikoterapie, videoprojekce
* pečení, vaření
* společná posezení a oslavy

Další služby sociální péče
* sociální poradenství
* podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb – doprovod klienta za účelem
vyřízení osobních záležitostí, sdělení případně vysvětlení informací
* podpora a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou dle přání klienta
* podpora a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů – jednání
s úřady, peněžními ústavy, soudy, zájmovými a společenskými organizacemi apod.

Fakultativní služby
* služby poskytované nad rámec základních služeb podle individuálního přání a potřeby
klienta (viz Volitelné služby)

Zprostředkované služby
* kadeřnictví
* pedikůra
* masáže
* občerstvení
* kontakt s úřady a institucemi veřejné správy
* duchovní služby
* zapůjčení kompenzačních pomůcek – invalidní vozíky, chodítka, polohovací lůžka, zvedací
hrazdy apod.
* kulturní, společenské a sportovní akce
* návštěvy klientů – doporučená doba od 9,00 do 19,00 hodin.

Úhrada za pobyt a stravu
Úhrada za pobyt a stravu v domově pro seniory se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a
souvisejících předpisů.

Žádosti zájemců
V případě zájmu o poskytování sociálních služeb v našem zařízení odevzdejte vyplněnou Žádost o poskytnutí
sociálních služeb do domova se zvláštním režimem spolu s přílohami na sekretariát Domova Na výsluní, Hořovice.
Žádost zájemce je přijata, jestliže žadatel splňuje stanovená kritéria pro přijetí, tzn. odpovídá cílové skupině, jeho
zdravotní stav je indikován k přijetí a nabídka poskytovaných služeb pokrývá jeho požadavky. Jestliže nelze
z kapacitních důvodů žádosti vyhovět, je žadatel zařazen do seznamu zájemců o službu.
Zamítnutí žádosti je možné pouze ze zákonných důvodů. Je učiněno písemně a zájemci je poskytnuto základní
poradenství týkající se dalšího možného řešení jeho sociální nebo zdravotní situace.
O podaných žádostech vedeme evidenci a rádi Vám zde poskytneme i podrobnější informace o poskytování
sociálních služeb v našem zařízení. Po předběžné domluvě Vám také velice rádi umožníme osobní návštěvu
našeho zařízení.

Individuální plánování průběhu sociální služby
Pro zajištění řádného poskytování sociální služby jsou důležité informace klienta (případně oprávněného zástupce,
rodiny či osob blízkých) o jeho potřebách, přáních, požadavcích, způsobu a podmínkách života.
Na základě informací je spolu s klientem příp. oprávněným zástupcem sestaven individuální plán průběhu služby,
který rozvádí vhodný způsob poskytování služeb tak, aby co nejlépe vyhovoval klientovi a řešil jeho nepříznivou
situaci.
Podpora a pomoc je poskytována vždy pouze do výše postižení.
Podporována je samostatnost a nezávislost na poskytovaných službách.
Snahou je zvýšit nebo udržet dovednosti a schopnosti klienta, nedělat za něho věci, které je schopen zvládnout
sám nebo s podporou.
Na základě požadavků nebo zdravotního stavu klienta je možné individuální plán průběžně
měnit.
Klíčovým prvkem péče o uživatele je zajištění jejich bezpečnosti, podpora běžného způsobu života v daných
podmínkách za asistence kvalifikovaného personálu.
Zdravotní pracovníci úseku sociální péče poskytují komplexní a náročnou ošetřovatelskou péči obyvatelům
domova, vedou zdravotnickou evidenci a spolupracují s lékařem.

Comments are closed.