Nabídka poskytovaných služeb včetně terénní pečovatelské služby v domácnosti

Jarní setkání seniorů

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci jsme se
rozhodli Jarní setkání seniorů ve Společenském domě odložit.
O novém termínu vás budeme informovat.

Kontakt: Pevné linky dočasně mimo provoz. Technická závada.

 

Testování a režim návštěv v Domově Na Výsluní

 

Vážení klienti, příbuzní a přátelé,

máme za sebou 4. kolo testování klientů a zaměstnanců. Všichni jsou negativní.

 

Domov Na Výsluní se pro návštěvy otevře 5. 12. 2020 za přísných regulačních podmínek:

Tato opatření jsou platná do pondělí 7. 12. 2020.

 

–              Návštěva bude umožněna osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatření poskytovatele (použití ochranného pláště, návleků na obuv, pokrývky hlavy, rukavic).

–              Nutná telefonická rezervace času návštěvy. Rezervace návštěv je spuštěna od středy 2. 12. 2020. Návštěvy jsou umožněny v čase 10.00 – 16.00 hod. (poslední rezervovaná návštěva v 15.30 hod.) s ohledem na denní rytmus klientů, dobu podávání jídla a chod oddělení. K návštěvě je nutná rezervace alespoň den předem. Evidenci rezervací vede sociální pracovnice. Návštěvu lze sjednat telefonicky v čase PO – PÁ 8.00 – 15.00 hod. (žádáme o respekt k ostatní činnosti a pracovní době,  volejte pouze v tomto čase). Sociální pracovnice vede rezervaci času návštěvy. Rezervaci času návštěvy zkontroluje pracovnice recepce, bez rezervace není návštěva umožněna.

–              U každého klienta jen návštěva možná pouze 1 x týdně!

–              Pracovníci recepce ověří předložené doklady, změří tělesnou teplotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase a to na 20 minut. Po celou dobu bude přítomen pracovník Domova.

–              Pracovníci recepce vedou evidenci návštěv v návštěvní knize.

–              Návštěvník je povinen při vstupu použít desinfekci a po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty respirátorem, na sobě mít ochranný plášť, pokrývku hlavy, návleky na obuv a rukavice. Tyto pomůcky obdrží návštěvník na recepci, cena jednoho návštěvnického balíčku je 100,-Kč. Na každou návštěvu je třeba zakoupit balíček nový. Pomůcky není možné donášet!

–              Klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. Během setkání je nutné dodržovat rozestupy 2 m, nekonzumovat nápoje a jídlo a nesundávat roušky a respirátor.

–              Při donášce balíčků pro klienta je nutné zabalit balíček do folie, která se dezinfikuje v Domově.

–              Vláda umožnila návštěvy klientů s podmínkou testování antigenním testem návštěvy při vstupu do budovy.  Zatím nejsme organizačně schopni případné testování návštěv zajistit, neboť na tuto činnost musíme vyčlenit pracovní síly a není jisté, kdo bude toto testování financovat. Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost tyto testy dělat. MPSV ČR připravuje dotační program, v rámci kterého uhradí náklady s testováním návštěv (podrobné informace přineseme, jakmile je budeme mít).

 

Ředitelka si vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace  nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami. Rovněž tak vymezuje právo neumožnit další návštěvu osobám, které poruší tato pravidla.

 

Seznam kontaktů na sociální pracovnice pro rezervaci návštěv:

Mgr. Věra Charvátová   721 995 388

Lucie Říhová                    723 512 942

Bc. Jana Hartmanová     606 261 296

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Hořovicích 1. 12. 2020                                              

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

——————————

Testování v Domově Na Výsluní

Včera jsme dokončili třetí kolo plošného testování 141 klientů a zaměstnanců v přímé péči. Máme dobré zprávy – všichni jsou negativní. Snažíme se, aby tento stav vydržel co nejdéle. Zákaz návštěv a režimová opatření trvají.

25.11.2020

PhDr. Drahomíra Boubínová

——————————

Testování v Domově Na Výsluní

Dnes jsme dokončili druhé kolo povinného testování antigenními testy. Všichni klienti i zaměstnanci jsou negativní.

Situace v zařízení se pozvolna vrací k normálu, rušíme COVID zónu, kde byli dva klienti po hospitalizaci. Dále platí režimová opatření pro personál, desinfekce a používání ochranných pomůcek. Stále sledujeme zdravotní stav klientů, průběžně měříme tělesnou teplotu aj. Zahájíme přípravy na advent a věříme, že také na pozvolný příchod návštěv. Předpokládáme, že ministerstvo vydá opatření regulující návštěvy tak, aby advent a Vánoce proběhly v poklidu a s blízkými.

 

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

18. 11. 2020


——————————

NEGATIVNÍ TESTY NA KORONAVIRUS

S nesmírnou úlevou sdělujeme, že z provedených 71 testů na koronavirus je NEGATIVNÍCH 70. Pozitivní zůstává klientka, která se nakazila v nemocnici, v současné době je již bez potíží.

Zbývá otestovat 4 pracovnice, dosud jsou všechny testy negativní. Spolupracovnice, která se nakazila mimo zařízení, je dosud v pracovní neschopnosti.

Děkuji všem zaměstnancům za zodpovědný přístup k preventivním opatřením, která zamezila šíření nákazy.
Testy budou opakovány po 5 dnech. Bezpečnostní opatření trvají.
Děkujeme všem za podporu!

 

S přáním pevného zdraví

 

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

 

11.11.2020

——————————

Situace v Domově Na Výsluní, Hořovice

 

Vážení klienti, příbuzní a přátelé,

stanice CNN Prima News uvedla 2.11 reportáž z hořovické nemocnice. V této reportáži zazněla zmínka o tom, jak „ve dvou přilehlých domovech pro seniory propukla nákaza Covid-19“. Od rána odpovídáme na dotazy na zdravotní stav našich klientů. Reakce je pochopitelná, jsme v sousedství. Chápeme starost příbuzných, proto bych ráda sdělila následující.

V současné době nemáme klienty, kteří by v zařízení onemocněli. Jeden klient je v izolaci po pobytu v nemocnici. Byl testován před nástupem do nemocnice, byl negativní, bohužel se vracel s pozitivním testem. Je bez problémů a bez příznaků. Dnes byl proveden odběr na vyšetření metodou RT-PCR. Zítra budeme vědět výsledek, pokud bude negativní, vrací se do běžného režimu.

V pracovní neschopnosti máme jednu pracovnici, která postupovala podle doporučení zaměstnavatele, ale nakazila se mimo pracoviště. Je v domácí karanténě a léčí se.

Takovým situacím nejsme schopni zabránit, ale díky bezpečnostním opatřením a disciplíně zaměstnanců se zatím daří nákazu izolovat na ojedinělé případy. O to víc nás mrzí a vysiluje, že není dořešena problematika umístění klientů, kteří se vrací ze zdravotnického zařízení, kteří již nepotřebují zdravotní péči, ale jsou Covid pozitivní. Chápeme obrovský tlak na lůžka v nemocnicích, ale personální situace je stejná i v našich zařízeních. My také musíme vyčlenit personál, který se stará pouze o klienty s nákazou a i kdyby se jednalo o jednoho klienta, týká se to personálu všech kategorií. Stejně tak je všechny musíme vybavit komplet ochrannými pomůckami. Museli jsme přestěhovat některé klienty, abychom vytvořili bezpečnou Covid zónu. To vše je pro nás obrovská zátěž.

Připravujeme se na testování antigenními testy. Testování budou provádět naše zdravotní sestry. Při frekvenci testování 1x za 5 dnů, při 75 klientech a cca 100 zaměstnancích to bude další obrovská zátěž.

Proto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří každý den odvádí téměř nadlidské výkony. Je to úžasný tým. Nic pro ně není problém a i pod respirátorem si dokáží zachovat úsměv.

 

 1. 11. 2020 PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

——————————


Vážení klienti, příbuzní a přátelé,

dosud se nám dařilo zabránit šíření nákazy Covid-19 v našem zařízení zejména díky přísným interním opatřením Domova a zodpovědnému přístupu personálu.

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve zdravotnických zařízeních se nám v budoucnu budou vracet klienti, kteří již nepotřebují zdravotní péči, ale mohou být, byť bezpříznakově, Covid pozitivní. Z tohoto důvodu přecházíme na krizové řízení. Fungujeme bez problémů, disponujeme zásobou ochranných pomůcek, omezujeme administrativu
a aktivizační činnosti, pracovní síly soustředíme na základní přímou péči o klienty. Stejnou prioritou je udržení fyzických a psychických sil stávajících kmenových zaměstnanců. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, děláme maximum pro ochranu seniorů i zaměstnanců.  Management zvládá vnitřní reorganizaci, situace je stabilizovaná.

Nadále trvá zákaz návštěv. Stále platí možnost videohovoru po předchozí domluvě se sociální pracovnicí:  

 

 

Lucie Říhová                  723 512 942

Bc. Jana Hartmanová     606 261 296

Mgr. Věra Charvátová    721 995 388

 

Informace o zdravotním stavu klientů podává zdravotní sestra pouze ve všední den 9,00 – 16,00 hodin.

 

 

Děkujeme za pochopení a respektování stanovených opatření.  

 

27.10.2020                                                                 PhDr. Drahomíra Boubínová

                                                                                   ředitelka Domova Na Výsluní

Domov Na Výsluní, Hořovice

Zajišťujeme služby sociální péče, které poskytujeme na základě individuálních potřeb klientů.

 

Pobytovou sociální službu Domov pro seniory poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme klientům se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy choroby nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou Odlehčovací službu poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo chronického onemocnění, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Terénní a ambulantní pečovatelské služby poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní službu poskytujeme v domácnostech klientů a ambulantní v našem zařízení.

 

Základní sociální poradenství poskytujeme klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

A: Pražská 932/48a, 268 01 Hořovice

T: 311 514 895

E:  info@seniori-navysluni.cz

W: www.seniori-navysluni.cz

 

zezadu

Nabídka volnočasových aktivit v Domově Na Výsluní, Hořovice

 

 • Ruční a tvořivé práce: Tato aktivita probíhá skupinově každé dopoledne ve všední den na naší dílně. Klienti se zde mohou věnovat ručním pracím, jako je například pletení, vyšívání, háčkování. Klienti zde mohou příjemně strávit čas v kolektivu ostatních klientů.

 

 • Tvůrčí činnost: Probíhá zpravidla 1 – 2x týdně. Účelem této činnosti je představit našim klientům nové techniky v oblasti tvorby, které si následně mohou vyzkoušet.

 

 • Kuchyňka: Klienti si při této činnosti mohou připravit dohodnuté pokrmy v pracovní dílně, kde je kuchyňský koutek.

 

 • Skupinové zpívání: Probíhá na pokojích popřípadě na kulturní místnosti za doprovodu hudebních nástrojů (kytary, klávesy). Klienti dle libosti mohou hrát na Orffovy či alternativní nástroje.

 

 • Klub přátel vážné hudby: Setkávání klientů, kteří mají rádi vážnou hudbu. Obsahem je vyprávění o životě a díle skladatelů / hudebníků, které je prokládáno hudebními ukázkami.

 

 • Pohybové činnosti a soutěže: Pro klienty jsou připravovány nejrůznější soutěže a sportovní hry, jejichž cílem je posilování různých tělesných a duševních dovedností.

 

 • Kino: Promítání filmů, dokumentů, českých seriálů.

 

 • Počítač pro klienty: Dle přání klientů lze prostřednictvím aktivizačních pracovnic zajistit také výuku práce s PC, zprostředkování kontaktu s přáteli nebo rodinou prostřednictvím e-mailu či jiných kanálů.

 

 • Přednášky, besedy.

 

 • Diskuzní fórum: Skupinová aktivita, která probíhá na kulturní místnosti, kde se každé setkání orientuje na jedno téma na základě požadavků klientů a aktuálních témat.

 

 • Trénování paměti: V této aktivitě se procvičují jednotlivé kognitivní funkce (krátkodobá a dlouhodobá paměť, pozornost, soustředění aj.). Součástí tréninku je i rozvíjení komunikačních a vyjadřovacích schopností. Trénování paměti probíhá individuálně nebo skupinově, dle aktuálních možností a potřeb klienta.

 

 • Předčítání: Předčítání je realizováno v Domově především v individuální formě, dle požadavků a přání klientů může být realizováno i skupinově.

 

 • ZOO koutky: Na každém nadzemním podlaží Domova je ZOO koutek se zvířetem. Klienti se podílejí na péči o ně (pomoc při čištění, krmení aj.). Kontakt se zvířátky je velmi specifický a má mnoho pozitivních účinků na psychický stav uživatelů. Aktivita může být spojena s reminiscencí, tréninkem paměti aj..

 

 • Duchovní podpora: Katolické mše probíhají minimálně 1x za 14 dní  (v sudý týden) v odpoledních hodinách v kapli Domova.  V rámci těchto návštěv probíhá i individuální duchovní podpora dle požadavků či potřeb klientů.

 

 

 

 

 

 

Sociálně – terapeutické činnosti

(Sociálně – terapeutické činnosti jsou realizovány formou skupinovou i individuální, za účelem posílení a rozvoje stávajících schopností uživatele s cílem zlepšit kvalitu prožívání. Jsou určené všem klientům. Přínosné jsou především klientům s počínajícími změnami kognitivních funkcí.)

 • Canisterapie: Probíhá v rámci individuálních návštěv. Návštěva psa, je zaměřena na posílení psychiky a duševní rovnováhy klientů.

 

 • Jiná ZOO terapie: V nepravidelných intervalech se daří zajistit také jinou zvířecí terapii (např. papoušek, jehně apod.).

 

 • Reminiscence: Reminiscence je v Domově realizována skupinově i individuálně. V rámci setkání je využíváno vzpomínek na události nebo zážitky z minulosti, které mají pro klienty velký význam. K reminiscenci lze využívat osobní fotografie a předměty. Reminiscence má za cíl zlepšení kognitivních funkcí klienta.

 

 • Snoezelen: Jedná se o individuální terapii, která má za cíl posílení smyslů, vytvoření pozitivních emocí, navození relaxace, klidu a pocitu bezpečí. Tato forma smyslové terapie probíhá ve speciálně upravené relaxační místnosti.

 

 • Používání terapeutických panen: Terapeutická panna může pomáhat také jako nenásilný komunikační prostředek, navozuje příjemné pocity blízkosti, důvěry.

 

Další aktivity:

 • Knihovna: Klienti zde v Domově mají možnost zapůjčení knih či časopisů.

 

 • Společenské akce: Probíhají pravidelně dle potřeb klientů a dle sezóny.

 

 • Výlety: Probíhají dle zájmů klientů.

 

 • Pravidelné sezónní aktivity: S ohledem na společenské zvyky a zvyky našeho zařízení organizujeme pravidelně následující aktivity, které mají charakter společného setkávání: Jarní setkání seniorů ve Společenském domě, Masopust, Kavárna ke Dni žen, Velikonoční kavárna, Májové posezení, Porcinkule, Mariánské posvícení, Účast na Cibulovém jarmarku, Adventní setkání seniorů ve Společenském domě.

 

 • Kavárna: Tato pravidelná aktivita má za cíl pravidelné setkávání klientů u kávy (čaje) a zákusku. K poslechu hraje hudba reprodukovaná, popřípadě živá.

 

 • Oslavenci: Každý měsíc probíhá oslava těch klientů, kteří mají v daný měsíc narozeniny či svátek. Je připraveno občerstvení v podobě zákusku a chlebíčku. K poslechu hraje živá hudba.

  Vyčkejte na načtení, nebo Nabídka na další měsíc

  Vážení přátelé,máte možnost podpořit naši organizaci. 
  Forma podpory může být různá. Peněžitý dar, zakoupení určitého přístroje (po dohodě s vedením domova) nebo jiného vybavení domova. Dary budou využity také ke kulturnímu a společenskému vyžití našich klientů. Respektujeme přání dárce, pokud váže svůj dar na určitý účel.
   
  Velice děkujeme za každý příspěvek, který nám pomůže zkvalitnit námi poskytované služby.
   
   

  Podporují nás v roce 2019:

  • Městys Cerhovice
  • Obec Běštín
  • Obec Felbabka
  • Obec Hvozdec
  • Obec Chaloupky
  • Obec Jivina
  • Obec Osek
  • Obec Podluhy
  • Obec Rpety
  • Obec Tlustice
  • Obec Točník
  • Obec Újezd
  • TJ Spartak Hořovice

  – Domov Na Výsluní, Hořovice hledá do pracovního poměru fyzioterapeuta/fyzioterapeutku.

  Možno i na zkrácený úvazek, nástup možný ihned, vhodné i pro maminky na mateřské dovolené.

   

  Požadavky :

  Odborná způsobilost podle § 24 zák. č. 96/2004 Sb., praxe vítána.

  Komunikativnost a pozitivní přístup k práci, klientům a kolegům

   

  Nabízíme:

  Platové ohodnocení dle nař. Vl. Č 341/2017Sb.

  Pěkné pracovní prostření a přátelský klolektiv.

  Zaměstnanecké benefity.

  Podporu vzdělání.

  Kreativní náplň práce.

   

  V případě zájmu: zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu info@seniori-navysluni.cz,

  Můžete si domluvit schůzku na tel: 313 101 126, 723 512 857,

  nebo nás navštívit osobně na adrese Pražská 932.

   


   

   

             SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC DSC02410 DSC02411 DSC02412 DSC02423 DSC02447 DSC02476 DSC02537 DSC02539 DSC02553 DSC02595 DSC02605 DSC02607 DSC02613 DSC02619DSC02645 DSC02650 DSC02657 DSC02660 DSC02676 DSC02717 DSC02730 DSC02781 DSC02784 New panorama 1 New panorama 2 New panorama 3 New panorama 4 New panorama 5 New panorama 6 New panorama 7

    Domov Na Výsluní, Hořovice 
    Pražská 932  
    268 01  Hořovice  
        
    IČO:705 394 56  
    DIČ:CZ 705 394 56  
        
    e-mail:domov@seniori-navysluni.cz 
        
    Telefonní kontakty:  
        
    RECEPCE311 514 895722 483 242
        
    ŘEDITEL  
    PhDr. Drahomíra Boubínová311 101 126723 512 857
        
    ZÁSTUPCE ŘEDITELE, EKONOM 
    Ing. Petra Špičková313 101 127723 511 759
        
    ASISTENTKA ŘEDITELE, PROVOZNÍ DS A DPS
    Romana Záhoříková 606 872 866
        
    SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 
    Mgr. Věra Charvátová311 514 705721 995 388
    Lucie Říhová311 514 705723 512 942
    Bc. Jana Hartmanová311 514 705606 261 296
        
    VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU 
    Bc. Jana Svobodová 606 872 887
        
    VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
    Bc. Milana Škvárová313 101 128723 631 157
        
    HOSPODÁŘKA  
    Hana Vainerová 606 872 866

     Zde poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem Více informací

    Základní informace o zpracování osobních údajů Informační povinnost podle zákona č. 110/2019 Sb

    Domov Na Výsluní, Hořovice
    Pražská 932
    268 01 Hořovice
    IČO: 70539456
    DIČ: CZ70539456

    Recepce: 311 514 895
    mobil tel.: 722 483 242
    email: info@seniori-navysluni.cz

    Prohlášení o přístupnosti

     

    © 2019 www.seniori-navysluni.cz | Powered by www.totweb.cz Profesionální řešení webů.