Nabídka poskytovaných služeb včetně terénní pečovatelské služby v domácnosti 28.12. 2023 proběhl již 5. ročník charitativního závodu “Mládí plave pro seniory“. Děkuji jménem klientů Domova Na Výsluní vedení TJ Spartak Hořovice, oddílu plavání za přípravu a organizaci této úžasné akce.

 

Na akci se podařilo vybrat 16 250,-Kč.

Velké poděkování patří také maminkám za jejich obětavou přípravu výborného občerstvení. Bylo skvělé vidět zápal a nadšení všech účastníků závodu. Vidět mládí, které myslí víc na druhé než na sebe, je připravené pomoci slabším, kteří potřebují pochopení
a vlídnost, je vzácností, darem a požehnáním pro náš život. 

Finanční obnos bude použit na vybavení nové terasy domova se zvláštním režimem.

S hlubokou úctou a vřelým poděkováním za obětavou práci všech organizátorů

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

 

V Hořovicích 2. 1. 2024

 

——————————————

Zadávací dokument, veřejná zakázka malého rozsahu
Zpevnění plochy zahrady a výměna okna za dveře

více informací

——————————————

Návštěvy v Domově Na Výsluní od 25. 1. 2023

Návštěvy v Domově Na Výsluní jsou možné bez jakéhokoli omezení, řídí se pouze platným Návštěvním řádem.

Doporučujeme používání ochrany úst a nosu, zejména při nachlazení. Respirátory jsou k dispozici na recepci.

Děkujeme.

——————————————

Stavěcí zvedák s váhou byl částečně financován z prostředků Humanitárního fondu Středočeského kraje 


——————————————

Domov Na Výsluní, Hořovice zakoupil díky podpoře Nadace Tipsport  pratelné inkontinenční podložky.


——————————————

 

 

 


Domov Na Výsluní zakoupil vůz Citroen Berlingo, který byl částečně financován z Humanitárního fondu Středočeského kraje.

 

Domov Na Výsluní, Hořovice

Zajišťujeme služby sociální péče, které poskytujeme na základě individuálních potřeb klientů.

 

Pobytovou sociální službu Domov pro seniory poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme klientům se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy choroby nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou Odlehčovací službu poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo chronického onemocnění, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Terénní a ambulantní pečovatelské služby poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní službu poskytujeme v domácnostech klientů a ambulantní v našem zařízení.

 

Základní sociální poradenství poskytujeme klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

 

Pražská 932/48a, 268 01 Hořovice

311 514 895

info@seniori-navysluni.cz

www.seniori-navysluni.cz

 

zezadu

Nabídka volnočasových aktivit v Domově Na Výsluní, Hořovice

 

 • Ruční a tvořivé práce: Tato aktivita probíhá skupinově každé dopoledne ve všední den na naší dílně. Klienti se zde mohou věnovat ručním pracím, jako je například pletení, vyšívání, háčkování. Klienti zde mohou příjemně strávit čas v kolektivu ostatních klientů.

 

 • Tvůrčí činnost: Probíhá zpravidla 1 – 2x týdně. Účelem této činnosti je představit našim klientům nové techniky v oblasti tvorby, které si následně mohou vyzkoušet.

 

 • Kuchyňka: Klienti si při této činnosti mohou připravit dohodnuté pokrmy v pracovní dílně, kde je kuchyňský koutek.

 

 • Skupinové zpívání: Probíhá na pokojích popřípadě na kulturní místnosti za doprovodu hudebních nástrojů (kytary, klávesy). Klienti dle libosti mohou hrát na Orffovy či alternativní nástroje.

 

 • Klub přátel vážné hudby: Setkávání klientů, kteří mají rádi vážnou hudbu. Obsahem je vyprávění o životě a díle skladatelů / hudebníků, které je prokládáno hudebními ukázkami.

 

 • Pohybové činnosti a soutěže: Pro klienty jsou připravovány nejrůznější soutěže a sportovní hry, jejichž cílem je posilování různých tělesných a duševních dovedností.

 

 • Kino: Promítání filmů, dokumentů, českých seriálů.

 

 • Počítač pro klienty: Dle přání klientů lze prostřednictvím aktivizačních pracovnic zajistit také výuku práce s PC, zprostředkování kontaktu s přáteli nebo rodinou prostřednictvím e-mailu či jiných kanálů.

 

 • Přednášky, besedy.

 

 • Diskuzní fórum: Skupinová aktivita, která probíhá na kulturní místnosti, kde se každé setkání orientuje na jedno téma na základě požadavků klientů a aktuálních témat.

 

 • Trénování paměti: V této aktivitě se procvičují jednotlivé kognitivní funkce (krátkodobá a dlouhodobá paměť, pozornost, soustředění aj.). Součástí tréninku je i rozvíjení komunikačních a vyjadřovacích schopností. Trénování paměti probíhá individuálně nebo skupinově, dle aktuálních možností a potřeb klienta.

 

 • Předčítání: Předčítání je realizováno v Domově především v individuální formě, dle požadavků a přání klientů může být realizováno i skupinově.

 

 • ZOO koutky: Na každém nadzemním podlaží Domova je ZOO koutek se zvířetem. Klienti se podílejí na péči o ně (pomoc při čištění, krmení aj.). Kontakt se zvířátky je velmi specifický a má mnoho pozitivních účinků na psychický stav uživatelů. Aktivita může být spojena s reminiscencí, tréninkem paměti aj..

 

 • Duchovní podpora: Katolické mše probíhají minimálně 1x za 14 dní  (v sudý týden) v odpoledních hodinách v kapli Domova.  V rámci těchto návštěv probíhá i individuální duchovní podpora dle požadavků či potřeb klientů.

 

 

 

 

 

 

Sociálně – terapeutické činnosti

(Sociálně – terapeutické činnosti jsou realizovány formou skupinovou i individuální, za účelem posílení a rozvoje stávajících schopností uživatele s cílem zlepšit kvalitu prožívání. Jsou určené všem klientům. Přínosné jsou především klientům s počínajícími změnami kognitivních funkcí.)

 • Canisterapie: Probíhá v rámci individuálních návštěv. Návštěva psa, je zaměřena na posílení psychiky a duševní rovnováhy klientů.

 

 • Jiná ZOO terapie: V nepravidelných intervalech se daří zajistit také jinou zvířecí terapii (např. papoušek, jehně apod.).

 

 • Reminiscence: Reminiscence je v Domově realizována skupinově i individuálně. V rámci setkání je využíváno vzpomínek na události nebo zážitky z minulosti, které mají pro klienty velký význam. K reminiscenci lze využívat osobní fotografie a předměty. Reminiscence má za cíl zlepšení kognitivních funkcí klienta.

 

 • Snoezelen: Jedná se o individuální terapii, která má za cíl posílení smyslů, vytvoření pozitivních emocí, navození relaxace, klidu a pocitu bezpečí. Tato forma smyslové terapie probíhá ve speciálně upravené relaxační místnosti.

 

 • Používání terapeutických panen: Terapeutická panna může pomáhat také jako nenásilný komunikační prostředek, navozuje příjemné pocity blízkosti, důvěry.

 

Další aktivity:

 • Knihovna: Klienti zde v Domově mají možnost zapůjčení knih či časopisů.

 

 • Společenské akce: Probíhají pravidelně dle potřeb klientů a dle sezóny.

 

 • Výlety: Probíhají dle zájmů klientů.

 

 • Pravidelné sezónní aktivity: S ohledem na společenské zvyky a zvyky našeho zařízení organizujeme pravidelně následující aktivity, které mají charakter společného setkávání: Jarní setkání seniorů ve Společenském domě, Masopust, Kavárna ke Dni žen, Velikonoční kavárna, Májové posezení, Porcinkule, Mariánské posvícení, Účast na Cibulovém jarmarku, Adventní setkání seniorů ve Společenském domě.

 

 • Kavárna: Tato pravidelná aktivita má za cíl pravidelné setkávání klientů u kávy (čaje) a zákusku. K poslechu hraje hudba reprodukovaná, popřípadě živá.

 

 • Oslavenci: Každý měsíc probíhá oslava těch klientů, kteří mají v daný měsíc narozeniny či svátek. Je připraveno občerstvení v podobě zákusku a chlebíčku. K poslechu hraje živá hudba.

   Vážení přátelé,máte možnost podpořit naši organizaci. 
   Forma podpory může být různá. Peněžitý dar, zakoupení určitého přístroje (po dohodě s vedením domova) nebo jiného vybavení domova. Dary budou využity také ke kulturnímu a společenskému vyžití našich klientů. Respektujeme přání dárce, pokud váže svůj dar na určitý účel.
    
   Velice děkujeme za každý příspěvek, který nám pomůže zkvalitnit námi poskytované služby.
    
    

   Podporují nás

    

    • Nadace ČEZ

   V roce 2022/2023 bylo vzdělávání realizováno za podpory Nadace ČEZ.

   • Nadace TIPSPORTNadace TIPSPORT
   • LS REAL s.r.o.
   • Schwarzmüller s.r.o.
   • MEMBER, s.r.o.
   • Philip Morris ČR a.s.
   • Nadace Charty 77
   • A.A.T. spol. s r.o.
   • DM drogerie market s.r.o.
   • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
   • ALDA hotel equipment a.s.
   • TJ SPARTAK HOŘOVICE
   • Smurfit Kappa Czech
   • Městys Jince
   • Obec Lochovice
   • Obec Neumětely
   • Obec Rpety
   • Město Králův Dvůr
   • Obec Osov
   • Obec Drozdov
   • Obec Běštín
   • Obec Újezd
   • Obec Osek
   • Městys Cerhovice
   • Obec Felbabka
   • Obec Praskolesy
   • Obec Zaječov
   • Obec Točník
   • Obec Chaloupky
   • Obec Olešná
   • Obec Tlustice
   • Obec Podluhy
   • Město Hostomice
   • Obec Jivina

   Přijmeme:

    

    

   Všeobecnou sestru
   Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., třída 10.
   Nástup možný ihned.
   – info p. Svobodová, tel.: 606 872 887

    

    

    Finanční účetní
   – info p. Ing Petra Špičková, tel.: 723 511 759
    

              SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC DSC02410 DSC02411 DSC02412 DSC02423 DSC02447 DSC02476 DSC02537 DSC02539 DSC02553 DSC02595 DSC02605 DSC02607 DSC02613 DSC02619DSC02645 DSC02650 DSC02657 DSC02660 DSC02676 DSC02717 DSC02730 DSC02781 DSC02784 New panorama 1 New panorama 2 New panorama 3 New panorama 4 New panorama 5 New panorama 6 New panorama 7

      

     Domov Na Výsluní, Hořovice 
     Pražská 932  
     268 01  Hořovice  
         
     IČO:705 394 56  
     DIČ:CZ 705 394 56  
         
     e-mail:domov@seniori-navysluni.cz 
         
     Telefonní kontakty:  
         

     RECEPCE
     311 514 895722 483 242
         

     ŘEDITEL
       
     PhDr. Drahomíra Boubínová311 101 126723 512 857
         

     ZÁSTUPCE ŘEDITELE, EKONOM
      
     Ing. Petra Špičková313 101 127723 511 759
         

     ASISTENTKA ŘEDITELE, PROVOZNÍ DS A DPS
     Romana Záhoříková 723 628 989
         

     SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
      
     Mgr. Věra Charvátová311 514 705721 995 388
     Lucie Cigánková, DiS311 514 705723 512 942
     Bc. Jana Hartmanová311 514 705606 261 296
         

     VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU
      
     Bc. Jana Svobodová 606 872 887
         

     VEDOUCÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
      
     Jana Plecitá 723 631 157
         

     HOSPODÁŘKA
       
     Eva Ešková 606 872 866

      

     V roce 2022/2023 bylo vzdělávání realizováno za podpory Nadace ČEZ.

     Stavěcí zvedák s váhou byl částečně financován z prostředků Humanitárního fondu Středočeského kraje

     Více informací

      Zde poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem Více informací

     Základní informace o zpracování osobních údajů Informační povinnost podle zákona č. 110/2019 Sb

     Domov Na Výsluní, Hořovice
     Pražská 932
     268 01 Hořovice
     IČO: 70539456
     DIČ: CZ70539456

     Recepce: 311 514 895
     mobil tel.: 722 483 242
     email: info@seniori-navysluni.cz

     Prohlášení o přístupnosti

      

     © 2019 www.seniori-navysluni.cz | Powered by www.totweb.cz Profesionální řešení webů.