Nabídka poskytovaných služeb včetně terénní pečovatelské služby v domácnosti

Jarní setkání seniorů

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci jsme se
rozhodli Jarní setkání seniorů ve Společenském domě odložit.
O novém termínu vás budeme informovat.

Kontakt: Pevné linky dočasně mimo provoz. Technická závada.

Návštěvy v Domově Na Výsluní a regulace návštěv od 17. 2. 2021

Nutná telefonická rezervace času návštěvy.

Respektujte opatření k ochraně seniorů.

11.2. proběhlo očkování první skupiny klientů druhou dávkou vakcíny proti onemocnění Covid-19. Druhá skupina bude doočkována ve čtvrtek 18. 2. 2021. Očkování proběhlo bez komplikací. U klientů po prodělaném onemocnění je možné provádět očkování po uplynutí 90 dnů po onemocnění.

 

Nadále platí nouzový stav a s ním i Usnesení vlády ČR č. 1370 z 21. 12. 2020 a Usnesení vlády ČR č. 80 z 28. 1. 2021.

Vzhledem k těmto nařízením a aktuální situaci v Domově Na Výsluní stanovujeme následující pravidla pro umožnění návštěv. Do 21. 2. 2021 trvá zákaz návštěv na oddělení Domov se zvláštním režimem!!

 

U ostatních klientů bude návštěva umožněna:

 • osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
 • osobám, které absolvovaly antigenní test na přítomnost COVID-19 v Nemocnici Hořovice, včetně vystavení potvrzení o výsledku testu. Na test je nutno se objednat v recepci nemocnice. Platnost testu je 48 hodin.

               

–              Nutná telefonická rezervace času návštěvy.

Návštěvy jsou umožněny ve všední den 9,00 – 15,00 hod., s ohledem na denní rytmus klientů, dobu podávání jídla a chod oddělení. K návštěvě je nutná rezervace alespoň den předem. Návštěvu lze sjednat telefonicky v čase PO – PÁ 8.00 – 15.00 hod. (žádáme o respekt k ostatní činnosti a pracovní době,  volejte pouze v tomto čase). Sociální pracovnice vede rezervaci času návštěvy. Rezervaci času návštěvy zkontroluje pracovnice recepce, zapíše návštěvu do návštěvní knihy. Bez rezervace není návštěva umožněna. Pracovníci recepce ověří předložené doklady, změří tělesnou teplotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. Klienta mohou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase a to na 20 minut. Po celou dobu bude přítomen pracovník Domova.

–              U každého klienta je návštěva možná pouze 1 x týdně!   

–              Návštěvník je povinen při vstupu použít desinfekci a po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty respirátorem, na sobě mít ochranný plášť, pokrývku hlavy, návleky na obuv a rukavice. Tyto pomůcky zakoupí návštěvník na recepci, cena jednoho návštěvnického balíčku je 150,-Kč. Na každou návštěvu je třeba zakoupit balíček nový. Pomůcky není možné donášet!

–              Klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. Během setkání je nutné dodržovat rozestupy 2 m, nekonzumovat nápoje a jídlo a nesundávat roušky a respirátor.

–              Při donášce balíčků pro klienta je nutné zabalit balíček do folie, která se desinfikuje v Domově.

Žádáme rodiny, aby respektovaly pravidla nastavená vládou. Na tyto situace nejsme standardně vybaveni ani technicky, ani personálně. Přesto děláme maximum. Zdravotní sestry nemůžeme uvolňovat pro účely testování návštěv, neboť jejich povinností je především starat se o klienty. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin a zároveň ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se procesům podrobit, musí vyčkat na úplné uvolnění návštěv vládou a orgány veřejné správy. Do budovy nebude vpuštěna.

 

 

Seznam kontaktů na sociální pracovnice pro rezervaci návštěv:

Mgr. Věra Charvátová     721 995 388

Lucie Říhová                   723 512 942

Bc. Jana Hartmanová     606 261 296 (do 21. 2. 2021 nepřítomna)

 

Děkujeme za pochopení.                                                                                            PhDr. Drahomíra Boubínová

V Hořovicích 15. 2. 2021                                                                                              ředitelka Domova Na Výsluní

 


Domov Na Výsluní pokračuje v očkování.

 

Dnes proběhla druhá etapa očkování klientů proti onemocnění Covid-19. Druhá dávka bude podána za 21 – 28 dní. Očkování proběhlo bez komplikací. Vzhledem k tomu, že se nákaza vyskytla v Domě s pečovatelskou službou i vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, plánujeme povolení návštěv až po aplikaci druhé očkovací dávky. Věřím, že toto opatření všichni pochopí.  Chráníme tím především naše klienty, a když jsme vydrželi tak dlouho 3 – 4 týdny již zvládneme. Klienti, kteří onemocnění prodělali, budou očkováni po uplynutí 90 dní po prodělané nemoci. Děkujeme členům mobilního očkovacího týmu Nemocnice Hořovice za spolupráci.

Klienti mají možnost kontaktovat své rodiny pomocí telefonního hovoru a videohovorů. K dispozici máme tablety s aplikací WhatsApp a počítače s aplikací Skype. Klientům s obsluhou zařízení pomáhá sociální pracovnice.  Pokud klient nevlastní telefon je rodina kontaktována služebním telefonem sociální pracovnice. 

Zaměstnanci trpělivě prochází každých 5 dní testováním. Používání ochranných pomůcek je samozřejmostí. Jediné co nám ztěžuje práci, je nekázeň návštěv a obyvatel Domu s pečovatelskou službou. U vchodu je k dispozici dezinfekce, pravidelně se provádí úklid a dezinfekce společných prostor, můžeme poskytnut roušky, ale nemůžeme dosáhnout toho, aby obyvatelé, kteří jsou v izolaci, nevycházeli ze svých bytů, neshlukovali se na chodbách a nediskutovali se sousedy, navíc bez ochranných prostředků!!! Proto chci požádat všechny rozumné obyvatele a rodinné příslušníky
o součinnost. Vaše zdraví a zdraví vašich blízkých je především ve vašich rukách.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

 

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

29.1.2021


 • – – 

Domov Na Výsluní zahájil vakcinaci zaměstnanců a klientů.

 

Ve čtvrtek 21. 1. 2021 proběhla první etapa očkování zaměstnanců a klientů. Očkování probíhá ve spolupráci s vedením Nemocnice Hořovice a jejich mobilním očkovacím týmem. Průběh celé akce byl hladký, přístup lékařů a sester profesionální a všichni očkovaní jsou bez komplikací. Organizačně byla celá akce zvládnuta na jedničku! Děkujeme vedení nemocnice
a především členům mobilního očkovacího týmu za příkladnou spolupráci. Druhá dávka očkovaným bude podána za tři až čtyři týdny. Kdy začne druhá etapa očkování, nevíme.   Záleží na dodávce vakcín.

V tomto týdnu budeme postupně rušit Covid oddělení. Klienti, kteří prodělali onemocnění, se vrátí do svých pokojů. Pokračujeme v karanténě. Zákaz návštěv zatím trvá.

O dalším průběhu budeme informovat.

 

25.1.2021

 

PhDr. Drahomíra Boubínová

ředitelka Domova Na Výsluní

 

 – – 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 

 

Domov Na Výsluní, Hořovice

Zajišťujeme služby sociální péče, které poskytujeme na základě individuálních potřeb klientů.

 

Pobytovou sociální službu Domov pro seniory poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme klientům se sníženou soběstačností z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy choroby nebo jiných typů demence, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Pobytovou Odlehčovací službu poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo chronického onemocnění, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

 

Terénní a ambulantní pečovatelské služby poskytujeme klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Terénní službu poskytujeme v domácnostech klientů a ambulantní v našem zařízení.

 

Základní sociální poradenství poskytujeme klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

A: Pražská 932/48a, 268 01 Hořovice

T: 311 514 895

E:  info@seniori-navysluni.cz

W: www.seniori-navysluni.cz

 

zezadu

Nabídka volnočasových aktivit v Domově Na Výsluní, Hořovice

 

 • Ruční a tvořivé práce: Tato aktivita probíhá skupinově každé dopoledne ve všední den na naší dílně. Klienti se zde mohou věnovat ručním pracím, jako je například pletení, vyšívání, háčkování. Klienti zde mohou příjemně strávit čas v kolektivu ostatních klientů.

 

 • Tvůrčí činnost: Probíhá zpravidla 1 – 2x týdně. Účelem této činnosti je představit našim klientům nové techniky v oblasti tvorby, které si následně mohou vyzkoušet.

 

 • Kuchyňka: Klienti si při této činnosti mohou připravit dohodnuté pokrmy v pracovní dílně, kde je kuchyňský koutek.

 

 • Skupinové zpívání: Probíhá na pokojích popřípadě na kulturní místnosti za doprovodu hudebních nástrojů (kytary, klávesy). Klienti dle libosti mohou hrát na Orffovy či alternativní nástroje.

 

 • Klub přátel vážné hudby: Setkávání klientů, kteří mají rádi vážnou hudbu. Obsahem je vyprávění o životě a díle skladatelů / hudebníků, které je prokládáno hudebními ukázkami.

 

 • Pohybové činnosti a soutěže: Pro klienty jsou připravovány nejrůznější soutěže a sportovní hry, jejichž cílem je posilování různých tělesných a duševních dovedností.

 

 • Kino: Promítání filmů, dokumentů, českých seriálů.

 

 • Počítač pro klienty: Dle přání klientů lze prostřednictvím aktivizačních pracovnic zajistit také výuku práce s PC, zprostředkování kontaktu s přáteli nebo rodinou prostřednictvím e-mailu či jiných kanálů.

 

 • Přednášky, besedy.

 

 • Diskuzní fórum: Skupinová aktivita, která probíhá na kulturní místnosti, kde se každé setkání orientuje na jedno téma na základě požadavků klientů a aktuálních témat.

 

 • Trénování paměti: V této aktivitě se procvičují jednotlivé kognitivní funkce (krátkodobá a dlouhodobá paměť, pozornost, soustředění aj.). Součástí tréninku je i rozvíjení komunikačních a vyjadřovacích schopností. Trénování paměti probíhá individuálně nebo skupinově, dle aktuálních možností a potřeb klienta.

 

 • Předčítání: Předčítání je realizováno v Domově především v individuální formě, dle požadavků a přání klientů může být realizováno i skupinově.

 

 • ZOO koutky: Na každém nadzemním podlaží Domova je ZOO koutek se zvířetem. Klienti se podílejí na péči o ně (pomoc při čištění, krmení aj.). Kontakt se zvířátky je velmi specifický a má mnoho pozitivních účinků na psychický stav uživatelů. Aktivita může být spojena s reminiscencí, tréninkem paměti aj..

 

 • Duchovní podpora: Katolické mše probíhají minimálně 1x za 14 dní  (v sudý týden) v odpoledních hodinách v kapli Domova.  V rámci těchto návštěv probíhá i individuální duchovní podpora dle požadavků či potřeb klientů.

 

 

 

 

 

 

Sociálně – terapeutické činnosti

(Sociálně – terapeutické činnosti jsou realizovány formou skupinovou i individuální, za účelem posílení a rozvoje stávajících schopností uživatele s cílem zlepšit kvalitu prožívání. Jsou určené všem klientům. Přínosné jsou především klientům s počínajícími změnami kognitivních funkcí.)

 • Canisterapie: Probíhá v rámci individuálních návštěv. Návštěva psa, je zaměřena na posílení psychiky a duševní rovnováhy klientů.

 

 • Jiná ZOO terapie: V nepravidelných intervalech se daří zajistit také jinou zvířecí terapii (např. papoušek, jehně apod.).

 

 • Reminiscence: Reminiscence je v Domově realizována skupinově i individuálně. V rámci setkání je využíváno vzpomínek na události nebo zážitky z minulosti, které mají pro klienty velký význam. K reminiscenci lze využívat osobní fotografie a předměty. Reminiscence má za cíl zlepšení kognitivních funkcí klienta.

 

 • Snoezelen: Jedná se o individuální terapii, která má za cíl posílení smyslů, vytvoření pozitivních emocí, navození relaxace, klidu a pocitu bezpečí. Tato forma smyslové terapie probíhá ve speciálně upravené relaxační místnosti.

 

 • Používání terapeutických panen: Terapeutická panna může pomáhat také jako nenásilný komunikační prostředek, navozuje příjemné pocity blízkosti, důvěry.

 

Další aktivity:

 • Knihovna: Klienti zde v Domově mají možnost zapůjčení knih či časopisů.

 

 • Společenské akce: Probíhají pravidelně dle potřeb klientů a dle sezóny.

 

 • Výlety: Probíhají dle zájmů klientů.

 

 • Pravidelné sezónní aktivity: S ohledem na společenské zvyky a zvyky našeho zařízení organizujeme pravidelně následující aktivity, které mají charakter společného setkávání: Jarní setkání seniorů ve Společenském domě, Masopust, Kavárna ke Dni žen, Velikonoční kavárna, Májové posezení, Porcinkule, Mariánské posvícení, Účast na Cibulovém jarmarku, Adventní setkání seniorů ve Společenském domě.

 

 • Kavárna: Tato pravidelná aktivita má za cíl pravidelné setkávání klientů u kávy (čaje) a zákusku. K poslechu hraje hudba reprodukovaná, popřípadě živá.

 

 • Oslavenci: Každý měsíc probíhá oslava těch klientů, kteří mají v daný měsíc narozeniny či svátek. Je připraveno občerstvení v podobě zákusku a chlebíčku. K poslechu hraje živá hudba.

  Vyčkejte na načtení, nebo Nabídka na další měsíc

  Vážení přátelé,máte možnost podpořit naši organizaci. 
  Forma podpory může být různá. Peněžitý dar, zakoupení určitého přístroje (po dohodě s vedením domova) nebo jiného vybavení domova. Dary budou využity také ke kulturnímu a společenskému vyžití našich klientů. Respektujeme přání dárce, pokud váže svůj dar na určitý účel.
   
  Velice děkujeme za každý příspěvek, který nám pomůže zkvalitnit námi poskytované služby.
   
   

  Podporují nás

   

  • Nadace TIPSPORTNadace TIPSPORT
  • LS REAL s.r.o.
  • Schwarzmüller s.r.o.
  • MEMBER, s.r.o.
  • Philip Morris ČR a.s.
  • Nadace Charty 77
  • A.A.T. spol. s r.o.
  • DM drogerie market s.r.o.
  • HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
  • ALDA hotel equipment a.s.
  • TJ SPARTAK HOŘOVICE
  • Smurfit Kappa Czech
  • Městys Jince
  • Obec Lochovice
  • Obec Neumětely
  • Obec Rpety
  • Město Králův Dvůr
  • Obec Osov
  • Obec Drozdov
  • Obec Běštín
  • Obec Újezd
  • Obec Osek
  • Městys Cerhovice
  • Obec Felbabka
  • Obec Praskolesy
  • Obec Zaječov
  • Obec Točník
  • Obec Chaloupky
  • Obec Olešná
  • Obec Tlustice
  • Obec Podluhy
  • Město Hostomice
  • Obec Jivina

  – Domov Na Výsluní, Hořovice hledá do pracovního poměru fyzioterapeuta/fyzioterapeutku.

  Možno i na zkrácený úvazek, nástup možný ihned, vhodné i pro maminky na mateřské dovolené.

   

  Požadavky :

  Odborná způsobilost podle § 24 zák. č. 96/2004 Sb., praxe vítána.

  Komunikativnost a pozitivní přístup k práci, klientům a kolegům

   

  Nabízíme:

  Platové ohodnocení dle nař. Vl. Č 341/2017Sb.

  Pěkné pracovní prostření a přátelský klolektiv.

  Zaměstnanecké benefity.

  Podporu vzdělání.

  Kreativní náplň práce.

   

  V případě zájmu: zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu info@seniori-navysluni.cz,

  Můžete si domluvit schůzku na tel: 313 101 126, 723 512 857,

  nebo nás navštívit osobně na adrese Pražská 932.

   


   

   

             SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC DSC02410 DSC02411 DSC02412 DSC02423 DSC02447 DSC02476 DSC02537 DSC02539 DSC02553 DSC02595 DSC02605 DSC02607 DSC02613 DSC02619DSC02645 DSC02650 DSC02657 DSC02660 DSC02676 DSC02717 DSC02730 DSC02781 DSC02784 New panorama 1 New panorama 2 New panorama 3 New panorama 4 New panorama 5 New panorama 6 New panorama 7

    Domov Na Výsluní, Hořovice 
    Pražská 932  
    268 01  Hořovice  
        
    IČO:705 394 56  
    DIČ:CZ 705 394 56  
        
    e-mail:domov@seniori-navysluni.cz 
        
    Telefonní kontakty:  
        
    RECEPCE311 514 895722 483 242
        
    ŘEDITEL  
    PhDr. Drahomíra Boubínová311 101 126723 512 857
        
    ZÁSTUPCE ŘEDITELE, EKONOM 
    Ing. Petra Špičková313 101 127723 511 759
        
    ASISTENTKA ŘEDITELE, PROVOZNÍ DS A DPS
    Romana Záhoříková 723 628 989
        
    SOCIÁLNÍ PRACOVNICE 
    Mgr. Věra Charvátová311 514 705721 995 388
    Lucie Říhová311 514 705723 512 942
    Bc. Jana Hartmanová311 514 705606 261 296
        
    VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO ÚSEKU 
    Bc. Jana Svobodová 606 872 887
        
    VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
    Bc. Milana Škvárová313 101 128723 631 157
        
    HOSPODÁŘKA  
    Hana Vainerová 606 872 866

     Zde poskytované sociální služby jsou spolufinancovány Středočeským krajem Více informací

    Základní informace o zpracování osobních údajů Informační povinnost podle zákona č. 110/2019 Sb

    Domov Na Výsluní, Hořovice
    Pražská 932
    268 01 Hořovice
    IČO: 70539456
    DIČ: CZ70539456

    Recepce: 311 514 895
    mobil tel.: 722 483 242
    email: info@seniori-navysluni.cz

    Prohlášení o přístupnosti

     

    © 2019 www.seniori-navysluni.cz | Powered by www.totweb.cz Profesionální řešení webů.